ข้อตกลงและเงื่อนไข

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

1.1 โดยการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการที่ครอบคลุมโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ใน ccBet88 (ต่อไปนี้จะแยกจากกันและรวมกันเรียกว่า “ccBet88”, “ccBet88” หรือ “ไซต์”) คุณรับรองว่าคุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปี อายุและคุณรับทราบตามกฎหมายว่าได้อ่านทำความเข้าใจและตกลงอย่างเต็มที่ที่จะผูกพันและปฏิบัติตาม “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” เหล่านี้ หากคุณไม่ต้องการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้คุณต้องไม่ลงทะเบียนหรือเปิดบัญชีและคุณจะไม่สามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์และบริการเกมที่นำเสนอร่วมกันได้

1.2 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดการลงทะเบียนบนเว็บไซต์และการใช้บริการใด ๆ ที่นำเสนอโดย ccBet88 จะเป็นไปตาม “ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป” เหล่านี้

1.3 ccBet88 ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การแก้ไขดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่มีการเผยแพร่ในส่วน “ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป” ของเว็บไซต์ ccBet88 เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ในการตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเป็นประจำ การใช้บริการใด ๆ ของไซต์ต่อไปหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปจะถือว่าคุณรับทราบและยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงดังกล่าว

1.4 ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้แสดงถึงข้อตกลงที่สมบูรณ์สุดท้ายและเป็นเอกสิทธิ์ระหว่างผู้ใช้และ ccBet88 “ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป” เหล่านี้มีผลแทนที่และรวมข้อตกลงการรับรองและความเข้าใจก่อนหน้านี้ทั้งหมดระหว่างผู้ใช้กับ ccBet88 คุณยืนยันว่าในการตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้คุณยังไม่ได้พึ่งพาการเป็นตัวแทนการบันทึกใด ๆ ตราบเท่าที่สิ่งเดียวกันได้มีการแสดงไว้อย่างชัดเจนในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้

1.5 ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างบทบัญญัติของข้อตกลงนี้และข้อกำหนดใด ๆ บนเว็บไซต์ ccBet88 บทบัญญัติที่ระบุไว้ในนี้

ข้อตกลงจะเหนือกว่า

1.6 เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราเองในการขอให้ผู้ใช้ใด ๆ ส่งหลักฐานแสดงตัวตนและอายุเป็นเงื่อนไขก่อนที่ผู้ใช้จะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมหรือใช้บริการใด ๆ ของ ccBet88

 

2. บัญชี: เงื่อนไขการใช้งาน

2.1 หากมีข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับบัญชีของผู้เล่น ccBet88 ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีผู้เล่นจนกว่าจะมีการลงมติ การยื่นรายงานข้อพิพาทใด ๆ จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องระบุวันเวลาและรายละเอียดของข้อพิพาท หากต้องการยื่นข้อพิพาทจะต้องส่งผ่าน Whatsapp / Wechat ของเรา ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับข้อพิพาทของสมาชิกอย่างมากและจะพยายามดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นและสมเหตุสมผลทั้งหมดเพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อพิพาททั้งหมดในที่สุด

2.2 ccBet88 ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับและ / หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ และทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ยอดคงเหลือเครดิตใด ๆ ในบัญชี ณ เวลาที่มีการระงับและ / หรือยกเลิกดังกล่าวจะถูกคืนให้กับเจ้าของบัญชีผ่านวิธีการชำระเงินซึ่งจะถูกกำหนดโดย ccBet88 ccBet88 ยังสงวนสิทธิ์ตามดุลพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียวในการเห็นว่าเป็นโมฆะการชนะใด ๆ และการริบยอดคงเหลือของเครดิตหรือการชนะอื่น ๆ หรือการให้สิทธิ์ใด ๆ ของบัญชีผู้ใช้ใด ๆ รวมถึงบริการของ ccBet88 ของผู้ใช้

2.3 ผู้ใช้แต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวในการรักษาหมายเลขบัญชีและรหัสผ่านของตนเองให้ปลอดภัย ผู้ใช้ ccBet88 แต่ละรายนั้นคาดว่าจะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นหรือบุคคลที่สามรวมถึงโดยไม่มีข้อ จำกัด ผู้เยาว์ไม่ให้ใช้หรือนำบัญชี ccBet88 ของเขา / เธอกลับมาใช้ซ้ำจากการเข้าถึงและ / หรือใช้วัสดุหรือข้อมูลใด ๆ จากเว็บไซต์ ccBet88 รวมถึงจากการรับรางวัลใด ๆ ผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวสำหรับการซื้อและ / หรือการสูญเสียที่เกิดขึ้นเองหรือเกิดขึ้นผ่านบุคคลที่สามในบัญชี ccBet88 ของเขา / เธอ

 

3. การพนัน

3.1 การยอมรับและการตรวจสอบความถูกต้องของการพนัน

3.1.1 เดิมพัน

ผู้เล่นจะต้องเดิมพันจากเงินที่ได้รับการเครดิตเข้าบัญชีผู้เล่นของตน การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะหากตรวจสอบพบว่าผู้เล่นไม่เคยฝากเงินสำเร็จหรือโอนเงินใด ๆ ไปยังบัญชีผู้เล่นของตน หลังจากประสบความสำเร็จในการฝากเงินเข้าสู่บัญชีของเขา / เธอการเดิมพันทั้งหมดของผู้เล่นจะต้องเท่ากับหรือสูงกว่าจำนวนเงินที่ฝาก การไม่ปฏิบัติตามจะส่งผลให้ไม่สามารถสมัครถอนได้ดังนั้นจึงแนะนำให้ผู้เล่นทำการฝากเงินตามความต้องการ

3.1.2 การเดิมพันที่ได้รับการยืนยัน

ccBet88 ไม่สามารถและจะไม่ยกเลิกการเดิมพันของบัญชีผู้เล่นใด ๆ เมื่อพวกเขาได้รับการยืนยันเว้นแต่ว่าการเดิมพันนั้นได้รับการประกาศเป็นโมฆะหรือเว้นแต่มีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องและการตั้งถิ่นฐานด้วยเหตุผลที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

3.1.3 บันทึกการพนันที่ถูกต้อง

แม้จะมีความพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจว่ามีความแม่นยำโดยรวม แต่ ccBet88 ไม่ได้และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ให้ไว้ใน